wtorek, 14 października 2008

Gra z tabulatury

Tabulatura jest spospbem zapisu dźwięków dotyczącym wyłącznie gitary. Sześć linii odpowiada sześciu strunom gitary: linia najwyższa strunie E1, natomiast najniższa E6. Liczby zapisane na liniach oznaczają próg, na którym należy nacisnąć daną strunę. Symbolem "0" oznaczane są struny tzw. puste. Zaletą tabulatury jest to, że nie trzeba szukać miejsca, w którym znajduje się dany dźwięk na gryfie, lecz ten zapis nie pokazuje dokładnie długości trwania dźwięków. Czasem przy zapisie możemy znaleźć również oznaczenia, któym palcem należy nacisnąć lub uderzyć strunę. Oznaczenia palców lewej ręki: 1 - wskazujący, 2 - środkowy, 3 - serdeczny, 4 - mały, natomiast prawa ręka: ... - serdeczny, .. - środkowy, . - wskazujący, + - kciuk. Oznaczenia te są bardzo pomocne głównie początkującym gitarzystom.

Brak komentarzy: